OR gemeente Delfzijl vraagt om opheldering

DELFZIJL - De ondernemingsraad van de gemeente Delfzijl wil door het gemeentebestuur geïnformeerd worden over het aanstaande vertrek van gemeentesecretaris Visser. Visser legt op 1 maart zijn functie neer.
Officieel omdat hij aan een nieuwe uitdaging toe zou zijn, maar inmiddels is duidelijk dat Visser vertrekt vanwege een ernstig verstoorde arbeidsrelatie met burgemeester Appel.
De ondernemingsraad gaat zich binnenkort over de kwestie beraden. Ook enkele partijen in de gemeenteraad van Delfzijl willen weten wat er aan de hand is. Onder meer de Partij van de Arbeid wil uitgebreider geinformeerd worden, vooral omdat er geruchten gaan dat de onrust binnen de gemeente veel groter is.
Ook Gemeentebelangen Delfzijl wil meer informatie, maar het CDA laat bij monde van fractievoorzitter Smid weten daar weinig behoefte aan te hebben.