Watersporters willen schutsluis

ULRUM - Watersporters in Ulrum pleiten voor een schutsluis in Zoutkamp.
De huidige H.D. Louwessluis is een keersluis en waterschap Noorderzijlvest doet deze sluis steeds vaker dicht. Hierdoor lopen watersporters vast. De sluis moet vaker dicht vanwege de bodemdaling, waardoor het grondwater stijgt en er water uit het Lauwersmeer gepompt moet worden. Om te voorkomen dat het terugstroomt, wordt de sluis gesloten. De watersporters willen een schutsluis, waarbij één deur open blijft.