Klachten geluidsoverlast nemen toe

GRONINGEN - Stadjers klagen steeds vaker over overlast.Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Volkshuisvesting.Het afgelopen jaar kwamen daar meer dan 500 meldingen over overlast binnen, een stijging van dertig procent ten opzichte van het jaar daarvoor.Het meest wordt geklaagd over geluidsoverlast. Volgens de Stichting Volkshuisvesting geven de cijfers aan dat de tolerantie onder bewoners afneemt. Zo stapt een groot deel van de Stadjers sneller met een melding naar de stichting in plaats van het onderling oplossen van de problemen. De stichting probeert bij veel klachten een bemiddelende rol te spelen. In het uiterste geval kan dat tot ontruiming van de woning leiden.
null