'Alle belastingen vorm van legale diefstal'

GRONINGEN - De VVD-fractie in de gemeenteraad van Groningen noemt alle belastingen die in Nederland worden geheven een vorm van 'legale diefstal'. Raadslid Rik Hospers zei dat tijdens een vergadering van de gemeenteraad.
Aanleiding voor die uitspraak is het plan van de gemeente om belastingen te heffen over kabels en leidingen, bijvoorbeeld van het waterbedrijf. Veel fracties zijn daar tegen, omdat de eigenaren van de leidingen de kosten direct zullen doorberekenen aan klanten.
Christenunie-raadslid David de Jong vroeg de liberale politicus om zijn uitspraak over de 'legale diefstal' in te trekken. Dat weigerde Hospers, want zo zei hij, het ging om 'een opmerking met een knipoog'. Het VVD-raadslid wilde met zijn uitspraak louter aangeven dat er zorgvuldig omgesprongen moet worden met belastinggeld en dat belastingen niet te pas en te onpas geheven moeten worden.