Protest tegen mechanische kokkel-vangst

GRONINGEN - De Waddenvereniging en de Vogelbescherming hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor mechanische kokkelvangst in de Waddenzee, die vissers voor dit seizoen hebben gekregen van de overheid.Zeventig procent van de kokkels op het Wad mag worden weggevist. De resterende dertig procent, in de Oostelijke Waddenzee, zou genoeg moeten zijn voor scholeksters en andere vogels die van het schelpdiertje leven. De Vogelbescherming en de Waddenvereniging vinden de regeling onaanvaardbaar. Ze wijzen er op dat vogels in grote delen van de Waddenzee onvoldoende voedsel zullen overhouden.
null