Trechterbekercultuur of enkelgrafcultuur?

GRONINGEN - Trechterbekercultuur of enkelgrafcultuur? De resten van een oude nederzetting in terpdorp Oostrum, net over de provinciegrenzen, zorgen voor enige verwarring.
De resten kwamen tevoorschijn bij oudheidkundig onderzoek dat aan de bouw van een nieuw huis voorafging. Volgens de Rijksdienst voor Bodemonderzoek gaat het om overblijfselen uit de trechterbekercultuur van 3400 tot 2850 voor Christus.
Conservator Klaas Henstra van het Streekmuseum in Bergum is daar niet zo zeker van. Zo werden onder meer twee hamerbijlen gevonden en volgens Henstra dateren die toch echt uit de enkelgrafcultuur, die 500 jaar 'jonger' is dan de trechterbekercultuur.