Onvrede over verzelfstandiging farmadivisie Akzo

DELFZIJL - Vakbond FNV Bondgenoten overweegt om het overleg met de directie van Akzo Nobel over lopende reorganisaties af te gelasten.
Aanleiding is het besluit van Akzo om de farmadivisie te verzelfstandigen en naar de beurs te brengen. Die verzelfstandiging zou de aandeelhouders meer rendement opleveren.
De bonden zijn verbijsterd over het besluit. Vorig jaar nog werden bedrijven in de chemietak verkocht ten faveure van de noodlijdende farmadivisie. Dat leverde een miljard euro op. Nu lijkt die operatie zinloos, omdat de farmadivisie alsnog afgestoten wordt.
Ook vindt de bond dat de directie zich weinig gelegen laat liggen aan de werkgelegenheid. Alles draait kennelijk om winst, zo denkt woordvoerder Ben Roodhuizen van FNV Bondgenoten. De bond vreest dat ook overige bedrijven verkocht worden.