Controle Wad aan de hand van digitale zeekaart

GRONINGEN - De controle op de Waddenzee wordt flink aangescherpt. De veiligheidsdiensten hebben daarom besloten de digitale zeekaart te gebruiken voor het uitwisselen van gegevens.
Per dag surveilleren zeker tien boten van de douane, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de marechaussee op het wad. Toch vinden de diensten dat ze onvoldoende grip hebben op het gebied. Om een beter beeld te krijgen van het gebied, gaat men de digitale zeekaart raadplegen. Op die kaart staan onder meer alle bakens, natuurbeschermingsgebieden, kabels en leidingen.
In eerste instantie werd de kaart alleen gebruikt als navigatiesysteem. Met behulp van de kaart zijn in de toekomst wellicht ook overtreders, zoals in beschermde natuurgebieden, makkelijker op te sporen.