Fiks tekort bij Bureau Jeugdzorg Groningen

GRONINGEN - Het Bureau Jeugdzorg Groningen verwacht dit jaar een tekort van 700.000 euro. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de vraag naar jeugdbescherming en jeugdreclassering het afgelopen jaar met bijna twintig procent is gestegen.
Deze stijging is twee keer zo hoog als in de rest van Nederland. De oorzaak van het tekort wordt momenteel onderzocht.
Om de hulpverlening niet in gevaar te brengen, stelt de provincie extra geld beschikbaar om het tekort te dekken.