Gemeenteraad voor behoud van Blauwe Dorp

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen wil het Blauwe Dorp in de stad behouden.
De randwoningen van de karakteristieke buurt in de Oosterparkwijk staan op de nominatie om te worden gesloopt. De eigenaar, woningstichting Nijestee, wil nieuwbouw plegen. Veel bewoners zijn hier fel op tegen en ze hebben de kwestie daarom aangekaart bij de gemeenteraad. Die heeft er in feite niets over te zeggen, maar de bewoners hopen dat Nijestee zich wel iets aantrekt van de mening van de raad. De raadsleden willen dat het gemeentebestuur met Nijestee gaat praten om de sloop te voorkomen.