Mantelzorgers bezig aan emancipatieproces

GRONINGEN - Mantelzorgers hebben behoefte aan meer hulp en begeleiding. Dit blijkt uit een mantelzorgproject in de provincie Groningen, dat is opgezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
In onze provincie zijn honderden mantelzorgers actief. Dit zijn mensen die langdurig en belangeloos hulp verlenen aan familieleden of vrienden. De mantelzorgers voelen zich niet altijd serieus genomen en vinden dat het tijd wordt voor de emancipatie van de mantelzorger.
Uit de eerste resultaten van het mantelzorgproject blijkt dat er goede steunpunten moeten komen voor de mantelzorgers, waar ze terecht kunnen met hun vragen en ook emotionele ondersteuning kunnen krijgen.