Stemrecht in gevaar door lokaalverbod

SCHARMER - Henk Nieborg uit Scharmer vreest dat hij zijn stemrecht dit jaar niet kan uitoefenen. Door een lokaalverbod mag hij recreatiepark De Borgmeren niet in en laat die plek nu net dienen als stembureau bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart.
Nieborg kreeg ruzie met De Borgmeren na het ontslag van zijn zoon. Hij ging meerdere keren met zijn gezin verhaal halen en volgens de directie van het recreatiepark ging het er hard aan toe. Via een brief kreeg Nieborg de mededeling dat hij niet meer welkom is op het park.
De inwoner van Scharmer vindt dat er een uitzondering moet worden gemaakt op 7 maart, zodat hij zijn stem kan uitbrengen. De directie peinst daar niet over. Voor Nieborg blijft er niet veel anders over dan iemand te machtigen. Daarvoor kan hij zijn vrouw of zoon niet porren, want ook zij mogen het park niet meer in.