Groningen wil belasting heffen op ondergrondse kabels

GRONINGEN - De gemeente Groningen onderzoekt de mogelijkheid om belasting te heffen op ondergrondse kabels en leidingen. Het gaat om leidingen van het Waterbedrijf en de Gasunie.
Een belasting zou de gemeente enkele miljoenen euro's opleveren. De gemeenteraad gaat alleen akkoord als de nieuwe heffing geen extra lastendruk oplevert voor burgers.
Landelijk zijn er maar elf gemeenten die kabels en leidingen belasten. Het kabinet raadt gemeenten af om deze manier precario te heffen.