Burgemeester Drenth: Provincies opheffen

WEDDE - Burgemeester Drenth van Bellingwedde vindt dat de provincies kunnen worden opgeheven. Volgens hem is de derde bestuurslaag volsterkt overbodig.
Het kabinet zou zich daarom de komende jaren moeten inzetten om de provincies op te heffen, vindt Drenth.
Volgens hem kunnen gemeenten sommige taken van de provincie overnemen.