Groningen volgt gaswinning in Waddengebied kritisch

GRONINGEN - De provincie Groningen blijft de procedures rond de gaswinning in het Waddengebied kritisch volgen. Indien nodig zal het provinciebestuur het niet nalaten om naar de rechter te stappen als het kabinet zich niet aan de afspraken houdt.
Minister Brinkhorst van Economische Zaken was woensdag in Groningen om medewerking te krijgen bij het verkrijgen van allerlei vergunningen.
Het provinciebestuur deelde de minister mee, dat de provincie Groningen niet zonder meer meewerkt. De provincie heeft nog altijd zorgen over gaswinning in het Waddengebied. Volgens gedeputeerde Bleker zijn er nog onzekerheden over de gevolgen voor de natuur.
De provincie zal de procedures niet zonder meer vertragen, maar bij twijfel zal Groningen niet schromen naar de rechter te stappen.