Geen motie voor bescherming van Blauw Dorp

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag geen motie aangenomen om het Blauwe Dorp in de Oosterparkwijk te beschermen.
Vorige week sprak een meerderheid van de raadsfracties zich nog uit voor behoud van de karakteristieke randwoningen. Die staan op de nominatie gesloopt te worden.
De raad wilde er bij wooncorporatie Nijestee, eigenaar van de woningen, op aandringen ze in plaats daarvan te renoveren. De SP wilde dat vastleggen in een motie, maar die kreeg geen meerderheid. Bewoners van het Blauwe Dorp reageerden teleurgesteld.