'Dominante positie Gasunie belemmert gasmarkt'

GRONINGEN - De Nederlandse energiemarkt zit behoorlijk op slot. Dat zegt Eurocommissaris Kroes.
Volgens Kroes beheersen grote partijen, als Gasunie, de markt, waardoor nieuwkomers nauwelijks aan bod komen. Dit gebrek aan marktwerking heeft negatieve gevolgen voor de prijs van energie, zegt Kroes.
Kroes ziet in de Nederlandse koppeling van de gasprijs aan die van olie overigens eenzelfde gebrek aan marktwerking. En dat maakt gas in Nederland kunstmatig duur, waardoor energieintensieve bedrijven als Aldel dreigen te verdwijnen.
Volgens Gasunie Trade en Supply is het echter maar de vraag of de gasprijs daalt, als de koppeling losgelaten wordt. Meer nog, de gasprijs zou wel eens hoger kunnen uitvallen, als gevolg van een toenemende vraag.