Van Bochove snapt verweer van Delfzijl niet

DELFZIJL - Tweede-Kamerlid Van Bochove begrijpt niets van het weerwoord van Delfzijl op zijn kritiek.
De CDA’er zei de afgelopen week dat Delfzijl mogelijk miljoenen euro’s laat liggen door minister Dekker van VROM niet uit te nodigen voor een bezoek. Zij zou bereid zijn om te komen.
Wethouder Scharft van Delfzijl beweerde dat de gemeente nog geen plan had om te presenteren. Van Bockove is ‘stomverbaasd’ over deze opmerking, omdat hij meerdere keren op bezoek is geweest in Delfzijl en daar zelf plannen heeft gezien. Bovendien vindt hij, dat als Delfzijl de afgelopen jaren inderdaad zo weinig bestuurskracht heeft gehad dat er helemaal geen plannen zijn, de gemeente de hulp kan inroepen van de provincie en het Rijk.