Opgestapt college Delfzijl nog een keer bijeen

DELFZIJL - Het opgestapte college van Delfzijl komt volgende week dinsdag nog een keer bijeen om de lopende zaken af te handelen. Dat is in overleg met waarnemend burgemeester Waal besloten.
Wettelijk is het zo dat wanneer een voltallig college opstapt de wethouders in principe hun taken blijven vervullen totdat ze vervangen worden. Maar in het geval van Delfzijl heeft het college besloten om met onmiddellijke ingang op te stappen.
En dus worden de taken van de drie wethouders voorlopig overgenomen door waarnemend burgemeester Waal en het ambtelijk apparaat.