Groene Golf op oostelijke ringweg om Groningen

GRONINGEN - Op de Oostelijke Ringweg bij Groningen wordt een zogenoemde "groene golf" ingesteld, zodat het verkeer beter doorstroomt.
Rijkswaterstaat vervangt de komende maanden de stoplichten op de kruispunten met de Akeleiweg en de Emingaheerd.
In de gemeenteraad van Groningen was al meerdere keren aangedrongen op zo'n groene golf, eerst door het CDA en onlangs door de Stadspartij. Maar omdat de stoplichten verouderd waren was het eerder niet mogelijk om ze op elkaar af te stemmen.