Subsidie tegen taalachterstand

STADSKANAAL - Den Haag trekt extra geld uit voor het wegwerken van taalachterstand in Oost-Groningen. Tweehonderd leraren worden bijgeschoold om extra taalonderwijs te geven op basisscholen in de regio.
Met dat geld van minister Van der Hoeven van Onderwijs kunnen scholen extra taallessen geven.
In Oost Groningen wonen duizenden kinderen, die moeite hebben met praten en lezen. Vanuit de regio kwam daarom een lobby op gang voor extra geld, zodat de scholen extra taallessen kunnen geven. Hoeveel geld Van der Hoeven geeft is nog niet bekend.