Onderzoek: Stad belemmert woningbouw

GRONINGEN - De dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van de gemeente Groningen blokkeert initiatieven van particulieren om zelf een huis te bouwen. Dat bljikt uit een onderzoek dat op verzoek van de VVD is gedaan.
Dat concludeert een onderzoekscommissie. In 2004 besloot de gemeenteraad dat 30 procent van de nieuwe woningen gebouwd moet worden door particulieren. Deze vorm van bouwen is populair, want goedkoper.
De dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken heeft dit raadsbesluit echter niet of nauwelijks uitgevoerd, concluderen de onderzoekers. De VVD, die het onderzoek gelastte, eist nu opheldering bij het college van Burgemeester en Wethouders.