Roofvogels steeds meer bedreigd

GRONINGEN - De Werkgroep Roofvogels Nederland luidt de noodklok over het afmaken van roofvogels. Steeds minder roofvogels broeden in Nederland. De blauwe kiekendief wordt in ons land zelfs met uitsterven bedreigd.
De provincies Groningen, Friesland, Twente, Limburg en Noord-Brabant zijn ‘bolwerken van roofvogelvervolging', stelt de werkgroep. Volgens de WRN kan de jager of vandaal ongestoord zijn gang gaan omdat er nauwelijks wordt gecontroleerd. De pakkans is minimaal.
Op drie soorten na, de grauwe kiekendief, buizerd en slechtvalk, is het aantal broedende roofvogelsoorten in Nederland de afgelopen tien jaar gedaald. De blauwe kiekendief is zelfs ernstig bedreigd.