D66: scholen moeten eigen baas worden

GRONINGEN - D66 in Groningen wil dat openbare scholen eigen baas worden.
Wat de partij betreft moet de overheid wel een duit in het zakje blijven doen, maar komt de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de school te liggen. Die taak ligt nu nog bij de gemeente, maar verdwijnt binnenkort. D66 vreest dat dan een andere partij die taak op zich gaat nemen en pleit er juist voor dat de school het beleid, in samenspraak met de ouders, uitstippelt. Dat, zo vindt D66, levert beter onderwijs op.