Pleidooi voor anonieme tentamens bij de RuG

GRONINGEN - De Studenten Organisatie Groningen (SOG) vindt dat de Rijksuniversiteit Groningen geanonimiseerde tentamens moet gaan afnemen. Dit om bevooroordeling door docenten te voorkomen.
Volgens de SOG laten sommige docenten bij het nakijken van tentamens meewegen welke indruk de student heeft gemaakt tijdens colleges. De studenten vinden dat een docent alleen het tentamen moet beoordelen.
Nu komen naamloze tentamens alleen voor bij de faculteit Rechten. Bestuurs-voorzitter Kuipers van de Rijksuniversiteit Groningen is tegen het voorstel van de studenten. Hij vindt het juist goed dat docenten verder kijken dan alleen een tentamencijfer, omdat dat slechts een momentopname is.