Aanpak taalachterstand Oost-Groningen is succes

GRONINGEN - De manier waarop gemeenten in Oost-Groningen kinderen helpen met leerachterstanden, werpt vruchten af.
Negen scholen hebben, binnen de eigen school, groepjes voor taalzwakke leerlingen gevormd. Onderling overleggen de scholen over de aanpak. Minister Van der Hoeven komt nu naar Oost-Groningen om over deze methode te praten.
De minister wilde oorspronkelijk dat de leerlingen buiten de school opvang kregen in speciale schakelklassen. De scholen waren daar echter tegen en kregen uiteindelijk het gelijk aan hun kant en konden alsnog op de ingeslagen weg doorgaan.