Stad motor achter daling werkgelegenheid

GRONINGEN - De werkgelegenheid in de provincie Groningen is tussen april 2004 en april 2005 gedaald met 2500 arbeidsplaatsen. De afname komt volledig voor rekening van werkgelegenheid in de stad Groningen, in de Ommelanden steeg het aantal banen juist. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie.
In Groningen verdwenen in die periode bijna 3200 banen, in het Ommeland kwamen er juist zo'n 700 banen bij. Toch is er bij het provinciebestuur geen reden voor paniek. Voorlopige cijfers wijzen er op dat de economie in Groningen ná april vorig jaar weer een opgaande lijn kent. Dat valt vooral op te maken aan de stijging van het aantal uitzendkrachten, een belangrijk kenmerk van een verbeterende economie.