Universiteit zoekt naar vergeten oorlogsslachtoffers

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen wil de plaquette met oorlogsslachtoffers aan de Universiteit compleet maken. In de lange rij namen ontbreken er nog een paar, bleek vorig jaar toen historicus Klaas van Berkel het oorlogsverleden van de RUG onderzocht. Er is inmiddels een vervolgonderzoek opgezet om te kijken of er nog meer slachtoffers ontbreken op de plaquette.
In ieder geval ontbreken op de lijst nog twee studenten uit Assen, die in Auschwitz omkwamen, Hispanist Johan Brouwer en nog een andere onderzoeker. Voor 4 mei moet duidelijk zijn of er nog meer mensen vergeten zijn. Wanneer de zoektocht is afgerond, beslist de universiteit of de plaquette uitgebreid wordt.