Politie krijgt prijs voor aanpak huiselijk geweld

GRONINGEN - De regiopolitie Groningen heeft een landelijke prijs gekregen voor de meest innovatieve aanpak van huiselijk geweld. Door een speciaal controlesysteem kan de manier waarop buurt- en wijkagenten problemen aanpakken, goed vergeleken worden. Hierdoor verloopt de samenwerking met andere instanties beter.
Met het controlesysteem vergelijken agenten hun aanpak bij verschillende zaken. Zo leren ze van elkaar. Ook werkt de politie intensief samen met de stichting Thuisfront en het Advies Steunpunt Huiselijk Geweld. Samen met deze organisaties zijn de burgemeesters en de gemeenteraden van Groningen geïnformeerd over de problematiek. De burgemeesters moeten het voortouw nemen bij de bestrijding van huiselijk geweld. Dit is de meest voorkomende vorm van geweld: een derde van alle geweldsmisdrijven vindt plaats in de huiselijke kring. Dit kan gaan om fysiek geweld, maar ook om psychisch geweld.
De Regiopolitie Groningen heeft zich inmiddels aangemeld als kandidaat voor een proefproject, waarbij plegers van huiselijk geweld tijdelijk een huisverbod krijgen.
Zo'n huisverbod is wettelijk nog niet mogelijk, maar dit jaar wordt er een regio aangewezen waar een proef wordt gehouden. Groningen wil deze proef graag uitvoeren.