Populaire gymnasium barst uit zijn voegen

GRONINGEN - De zelfstandige gymnasia in ons land zijn zo populair dat ze uit hun voegen barsten. Ook het Willem Lodewijk Gymnasium in de stad Groningen merkt dat het eigen succes problemen oplevert.
De gymnasia staan hoog aangeschreven. De examenresultaten zijn goed en ouders kiezen graag voor de relatief kleine omvang van de scholen.
De populariteit heeft echter een keerzijde. De scholen groeien zo hard, dat veel gymnasia noodgedwongen aspirant-brugklassers moeten afwijzen. Die trend is ook merkbaar bij het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Ook daar steeg het aantal aanmeldingen. De school zag zich dan ook genoodzaakt de brugklassen groter te maken. Voor het komende jaar wordt mogelijk zelfs een wachtlijst ingesteld.
Om de problemen op langere termijn het hoofd te bieden, hoopt de school over twee jaar uit te breiden met 4 of 5 nieuwe klaslokalen.