Uitkeringsgerechtigden binnen week aan de bak?

GRONINGEN - Niet meer thuis zitten achter de geraniums, maar snel aan de bak. Dat is wat de Sociale Dienst in Groningen wil voor mensen die zich nu melden voor een uitkering.
Om dat te bewerkstelligen heeft de dienst vorig jaar al een experiment uitgevoerd. In twee maanden tijd sprokkelde de dienst 400 vacatures bij elkaar door intensief contact met diverse bedrijven. De dienst wil daarom verder op de ingeslagen weg.
De bewuste bedrijven hebben dan wel niet altijd meteen een baan, maar wel stage-en of werkervaringsplekken. Vaak blijkt dat die uiteindelijk toch omgezet kunnen worden in een volwaardige baan.
De Sociale Dienst gaat de uitkeringsgerechtigden die zich aanmelden, binnen een week bezoeken om uitleg te geven over de gang van zaken.