Taalachterstand eerder opsporen

GRONINGEN - Een nieuwe methode moet taalachterstanden bij kinderen opsporen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de taalontwikkeling van veel Groningse kinderen tekortschiet. De GGD maakt zich daar grote zorgen om; in het afgelopen schooljaar moest de dienst 127 kinderen doorverwijzen naar logopedisten.
Sinds kort wordt er een nieuwe methode gehanteerd om taalachterstanden sneller op te sporen. Werd de taalvaardigheid van kinderen oorspronkelijk op vijfjarige leeftijd getest, de nieuwe methode voorziet in een vroegere test op het consultatiebureau. Hierdoor kunnen problemen eerder getraceerd worden en kan er dus ook eerder ingegrepen worden.
Ook staatssecretaris Ross heeft belangstelling voor de Groninger aanpak. Mogelijk dat dit zogeheten Protocol Taalscreening Groningen binnenkort landelijk wordt ingevoerd.