Nieuwe job gemeentesecretaris Delfzijl

DELFZIJL - Gemeentesecretaris Jan Visser van Delfzijl heeft per 1 mei een andere baan.
Hij gaat dan aan het werk in de gemeente Wijdemeren (Gooi en Vechtstreek). Rond Visser ontstond vorige maand een bestuurscrisis in de havenstad. Visser had een hoogoplopend conflict met toenmalig burgemeester Appel, die een vertrekregeling voor hem wilde. Vervolgens ontnamen de wethouders Appel de portefeuille Personeel en Organisatie. Appel trad daarop af, kort daarna gevolgd door de drie wethouders.
Met waarnemend burgemeester Cees Waal was inmiddels afgesproken dat Visser per 1 juni zou vertrekken: dat is dus nu een maand eerder geworden.