Laptops met onderzoeksgegevens gestolen

GRONINGEN - Biologe Marian Comas, die aan de Rijksuniversiteit Groningen promotie-onderzoek doet, is al haar onderzoeksgegevens kwijtgeraakt door een inbraak. Ook de computer van haar vriend, de reeds gepromoveerde Nikolaus von Engelhardt, is gestolen.
De laptop van Comas, waarin alle verzamelde gegevens stonden, is meegenomen bij een inbraak in haar woning in de Groningse Oosterparkwijk. Comas is drie jaar bezig geweest met haar onderzoek.
Comas' vriend Nikolaus is al wel gepromoveerd, maar ook hij wil zijn onderzoeksgegevens graag terug. De dieven zijn zeer grondig te werk gegaan, want ze hebben tevens alle back-ups meegenomen.
De gedupeerde onderzoekers hebben een briefje op hun raam gehangen, waarin ze de dieven vragen om in ieder geval de onderzoeksgegevens terug te geven; de laptops mogen de inbrekers dan houden.