Reïntegratieproject nog geen succes

GRONINGEN - Een reïntegratieproject van de Hanzehogeschool voor werklozen is nog geen groot succes.
Werkzoekende HBO’ers en academici kunnen, met behoud van hun uitkering, werkervaring opdoen bij de hogeschool. Maar van de twintig werkervaringsplekken zijn er na een half jaar nog maar zeven ingevuld.
Dit zou vooral komen doordat uitkeringsinstanties, zoals UWV en de Sociale Dienst, werklozen maar mondjesmaat doorverwijzen naar de Hanzehogeschool.