Koppeling Groningse waterlopen en Drentse beken

GRONINGEN - Donderdag worden de waterlopen in de gemeente Groningen en de beken in Drenthe aan elkaar gekoppeld. Dat gebeurt door het openen van een waterinlaat in het omgelegde Eelderdiep.
Door de koppeling van beide watersystemen kunnen in de toekomst overstromingen en wateroverlast worden voorkomen. Bovendien wordt het gebied aan de rand van Groningen aantrekkelijker voor wonen en recreëren.
De koppeling van beide watersystemen is onderdeel van een Europees project voor watermanagement, waarin de provincie Groningen, Noord-Oost Engeland, de Zweedse stad Göteborg en de gemeenten Groningen en Deventer hebben samengewerkt.