Kades langs de Oude Lauwers aangepakt

GRONINGEN - Wetterskip Fryslân is begonnen met de werkzaamheden aan de kades langs de Oude Lauwers en de Munnikezijlsterried. Een deel van de waterkering wordt opgehoogd en een aantal andere gebieden wordt ingericht als opvangboezem voor overtollig water.
Die gebieden worden onderdeel van de ecologische hoofdstructuur tussen Van Starkenborghkanaal en het Lauwersmeer.
De werkzaamheden waren omstreden omdat het waterschap een aantal eeuwnoude dijken wilde afgraven om meer ruimte te bieden aan het water. Dankzij protesten van onder meer GroenLinks-Statenlid Attie Bos blijven de oude dijkjes behouden en worden kades alleen opgehoogd als dat nodig is voor de veiligheid.
De provincie groningen betaalt mee aan de werkzaamheden.