Konikpaarden van Hoogezand naar Duitsland

HOOGEZAND - Eenentwintig konikpaarden uit de Westerbroekstermadepolder bij Hoogezand verhuizen naar een natuurgebied in Duitsland.
De elf hengsten en tien merries gaan een gebied bij Erfurt begrazen.
De paarden moeten weg uit de Westerbroekstermadepolder, omdat de begrazingsdruk te hoog wordt. Dat komt deels door een overschot aan jong vee en deels omdat het waterpeil is gestegen, waardoor minder oppervlakte beschikbaar is voor begrazing.