Verbazing over vrijpleiten Hazewinkelpers

RODEN - Directeur Hoving van Media Totaal Noord in Roden begrijpt niet dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Hazewinkelpers heeft vrijgepleit van machtsmisbruik.
Hoving is net als Hazewinkelpers uitgever van verscheidene huis-aan-huis-bladen. Volgens Hoving probeert Hazewinkelpers doelbewust, met lage advertentietarieven, zijn bedrijf uit de markt te prijzen. Hij diende daarover een klacht in bij de NMa en die deed in 2003 een inval bij Hazewinkelpers. Uiteindelijk kwam de autoriteit tot de conclusie dat er geen sprake was van oneerlijke concurrentie. Hoving snapt daar niets van en overweegt om in beroep te gaan.