'Rijk is laks ten aanzien van duurzame energie'

GRONINGEN - De regering is laks in het maken van beleid over de opwekking van duurzame energie. Dit zegt de provincie Groningen.
In landen om ons heen mag bijvoorbeeld bio-ethanol al lang vermengd worden met andere brandstoffen. Dit mag in Nederland nog niet, ondanks dat de Europese Unie de vermenging van brandstoffen stimuleert. Hierdoor blijven bedrijven als Suikerunie en CSM na de bietencampagne met bergen afvalproducten zitten, terwijl daar duurzame energie mee opgewekt had kunnen worden.
Het provinciebestuur vreest dat de landen om ons heen momenteel ervaring opdoen en de markt verdelen en dat Nederland de boot mist.