Defensie wil toch afluisterschotels in Zoutkamp

ZOUTKAMP - Defensie wil toch afluisterschotels plaatsen in Zoutkamp. De schotels zijn bedoeld om internationaal dataverkeer af te luisteren in het kader van terrorismebestrijding.
Omwonenden van het defensieterrein in Zoutkamp tekenden in 2004 bezwaar aan tegen de plaatsing. Ze vreesden onder meer voor terroristische aanslagen. De Raad van State bepaalde dat Defensie dit risico inderdaad onvoldoende had onderzocht. Defensie week vervolgens uit naar het Friese Burum, waar inmiddels twee schotels zijn geplaatst. Dit wekte in Zoutkamp de verwachting dat de andere schotels ook in Burum zouden komen, maar deze veronderstelling blijkt nu niet juist.
De gemeente De Marne moet nog wel het bestemmingsplan wijzigen voor de komst van de schotels.