Groningse theologen weer beste

GRONINGEN - De Theologische Faculteit aan de Rijksuniversiteit Groningen is de beste van Nederland.
Dat blijkt uit het rapport van de visitatiecommissie Godgeleerdheid. Die beoordeelt de kwaliteit van de verschillende opleidingen.
De onderzoekers roemende docenten en hun onderzoek. Verder zijn er goede onderwijsprogramma's en hebben nieuwe opleidingen zoals Geestelijke Verzorging goed ingespeeld op de veranderingen in het religieuze landschap.