Proef met luxe varkenverblijven in Groningen

GRONINGEN - In een 'driesterren-varkenshouderij' moeten mestvarkens een beter bestaan krijgen. Groningen krijgt zo'n Comfort Class Boerderij op proef, met subsidie van de provincie. Het initiatief is bedacht door de Dierenbescherming en LTO Nederland in een antwoord op de toenemende druk op de sector om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Fracties in Provinciale Staten hadden hun twijfels over de economische haalbaarheid van het project, maar zijn na voorlichting toch allemaal enthousiast over deze nieuwe vorm van varkenshouderij.
Volgens de Dierenbescherming en LTO Nederland wordt het voor veehouderijen steeds belangrijker om maatschappelijk verantwoord te produceren, omdat de kritiek van de consument op de intensieve veehouderij toeneemt.