Discussie over zout water in Lauwersmeer

LAUWERSOOG - Het plan van natuurorganisaties om zout water het Lauwersmeer in te laten stromen, is funest voor de natuur, stelt een ingenieursbureau uit Drachten.Verschillende natuurorganisaties pleiten voor de herintroductie van eb en vloed in het gebied. Landbouwers lopen te hoop tegen dit plan, omdat ze vrezen voor verzilting van hun landbouwgronden. Maar ook de huidige natuur wordt er niet beter zegt, stelt directeur Kees Boorsma van het gelijknamige ingenieursbureau uit Drachten.
Wanneer achter de hoogwaterdijken zout water zal stromen, zal het traditionele cultuurlandschap daar veranderen. "De spontane groei van bomen en struiken zal teniet gedaan worden door het zoute water", voorspelt Boorsma.
De ingenieur zet ook vraagtekens bij de hoge kosten van het project. Die worden door de provincie geraamd op 100 à 150 miljoen euro. Dat geld kan volgens beter worden geïnvesteerd in de vernieuwing van de zeesluizen bij Delfzijl. Deze zijn verouderd, terwijl het scheepvaartverkeer bij de sluizen juist toeneemt.
De provincie onderzoekt de komende maanden het zoutwaterplan voor het Lauwersmeergebied.