Gemeentelijke herindeling in Oost-Groningen

GRONINGEN - De gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland worden binnen vier jaar samengevoegd. Dat heeft de provincie Groningen besloten. De samenvoeging heeft vooral te maken met de komst van de Blauwe Stad, waardoor er drieduizend nieuwe inwoners in de gemeenten komen.
Na de samenvoeging bestaat de nieuwe gemeente uit meer dan 40.000 inwoners. Het wordt daarmee, na de gemeente Groningen, de gemeente met de meeste inwoners van de provincie Groningen. De 22 andere gemeenten in Groningen blijven wel zelfstandig.
Hoewel de gemeentelijke herindeling een logische stap lijkt, kwam de boodschap van de provincie toch als een donderslag bij heldere hemel. Tot voor kort wilde de provincie niets weten van nieuwe gemeentelijke herindelingen, ook niet in het Oldambt. De uitslag van de recente gemeenteraadsverkiezingen lijkt de doorslag te hebben gegeven om tot de vorming van een grote gemeente rond het Oldambtmeer te komen. De communisten in Reiderland en Scheemda - tegenstanders van een herindeling - leden immers een nederlaag. Terwijl de PvdA in alle drie gemeenten steviger in het zadel kwam te zitten. De sociaal-democraten in Winschoten, Scheemda en Reiderland gooiden rond de verkiezingen al eens een balletje op voor een herindeling.
De Pvda-raadsfracties in de drie gemeenten niet echter blij met het moment waarop het fusieplan is aankondigd. De drie grootste raadfracties zijn volop bezig met de vorming van nieuwe coalities. Een van de belangrijkste afspraken daarbij is om zelf de komende jaren nut en noodzaak van een samenvoeging te onderzoeken.
De kans is overigens groot dat dorpen als Nieuwolda en Nieuweschans van gemeente veranderen bij een fusie van Winschoten, Scheemda en Reiderland. De provincie wil door de herindeling een concentratie van woningen en voorzieningen creëren rond de Blauwe Stad. Dorpen als Nieuwolda en Nieuweschans vallen door de grote afstand tot het woon- en recretieproject daarbuiten