Samenstelling college Ten Boer verandert niet

TEN BOER - Het nieuwe college van B&W in Ten Boer bestaat uit dezelfde partijen als het oude college. De PvdA, de ChristenUnie en Algemeen Belang in Ten Boer hebben besloten hun coalitie van de afgelopen vier jaar voort te zetten.
De drie partijen voelen zich gesterkt door de uitslag van de jongste gemeenteraadsverkiezingen.
Gezamenlijk kregen zij 70 procent van de stemmen in Ten Boer,