Nog geen streep gezet door de Zuiderzeelijn

GRONINGEN - Er is helemaal nog geen streep gezet door de Zuiderzeelijn, de beoogde snelle spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad. Dat zegt de Groningse Commissaris der Koningin Alders in reactie op een bericht in de Leeuwarder Courant van woensdag. Volgens de Friese krant ziet het kabinet definitief af van de Zuiderzeelijn.
De Leeuwarder Courant baseert zich op bronnen in Den Haag. Volgens de krant blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport dat geen enkele variant van de Zuiderzeelijn rendabel is.
Alders, tevens voorzitter van de Stuurgroep Zuiderzeelijn, zegt dat het rapport waar de krant zich op baseert niet zo vernietigend als wordt gesuggereerd. De uitkomst van het rapport betekent volgens Alders nog lang niet het einde voor de snelle spoorverbinding.
Ook fractievoorzitter Moorlach van de PvdA in de Staten van Groningen stelt dat er nog steeds een toekomst is voor de Zuiderzeelijn. Volgens Moorlach is het rapport, waar de Leeuwarder Courant naar verwijst, verouderd. Medio april zouden er nieuwe gegevens beschikbaar komen, waarna de politiek een afweging kan maken.