Groninger universiteit in trek bij buitenlandse student

GRONINGEN - Het aantal buitenlandse studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen is de laatste jaren gestaag gestegen. Daarmee onderscheidt de Groninger universiteit zich van andere universiteiten.
Landelijk is het aantal studenten uit het buitenland sterk gedaald. Dat zou komen omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) strengere regels hanteert.
Maar in Groningen blijkt daar niets van. De Rijksuniversiteit dankt dat aan de goede relatie met de IND. Daarnaast is de Groninger universiteit zeer actief met het werven van studenten in het buitenland.