Hartpatiënten beklimmen Argentijnse berg

GRONINGEN - Tien hartpatiënten gaan volgend jaar februari de hoogste berg van Argentinië beklimmen. Dat doen ze op initiatief van een student sportmanagement van de Hanzehogeschool. De Nederlandse hartstichting steunt de expeditie.
Er is plaats voor tien kandidaten. Voor deze plekken hebben zich 27 personen aangemeld. Uit deze groep vallen zeventien deelnemers af na verschillende testen. De patiënten willen laten zien dat ze ondanks hun aandoening ook aan sport kunnen doen. Ze worden tijdens de expeditie begeleid door artsen.