Groningen tegen terugsturen criminele Antillianen

GRONINGEN - De gemeenten Groningen, Dordrecht en Amsterdam zijn tegen het terugsturen van criminele Antillianen naar de Antillen. Ze hebben minister Verdonk van Vreemdelingenzaken in een brief laten weten dat er geen onderscheid tussen burgers mag worden gemaakt.
De drie gemeenten horen bij de zogenaamde Antillianen-gemeenten, plaatsen waar veel Antillianen wonen. De meerderheid van de 22 Antillianen-gemeenten is vóór het terugsturen van criminele Antillianen.
De minister had de gemeenten gevraagd wat zij vinden van een wet waarin het terugsturen van criminele Antillianen naar de Nederlandse Antillen en Aruba wordt geregeld. Groningen, Dordrecht en Amsterdam zijn het hier dus niet mee eens.
Verdonk wil Antilliaanse en Arubaanse jongeren die zich hebben schuldig gemaakt aan een misdrijf door de rechter kunnen laten terugsturen. Daarbij moet het gaan om ernstige feiten, zoals diefstal, geweldpleging en drugsdelicten. De veroordeelde moet korter dan twee jaar in Nederland zijn.
Het wetsvoorstel omvat ook een terugkeerregling voor 'kansloze' Antilliaanse en Arubaanse jongeren, in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Als zij op goed geluk naar Nederland komen zonder zicht op werk of opleiding, bestaat de mogelijkheid dat zij worden teruggestuurd. Voor jongeren die kunnen aantonen dat zij naar Nederland komen voor werk, opleiding, gezinshereniging, vakantie of familiebezoek, geldt de terugkeerregeling niet.